Sten Broman

Ett gott skratt!
 
Dräpande ord från Sten Broman på den tiden det begav sig."Det ruskigaste och mest idiotiska som är uppfunnet i hela världshistoriens tidsrymd av flera millioner år, det lägsta som en mänsklig hjärna kunnat fundera ut - det är dragspelet!Flås ut och in, ut och in - sådan är repertoaren i Sverige. Fasansfullt det hela. Jag bestrider att instrumentet kan väcka musikintresse hos någon. Det dödar istället, man förs in i en återvändsgränd och kommer aldrig någonsin vidare.Föga förvånande anser Sten Broman att dragspelet inte ska understödjas i musikcirklar,alla anslag bör bort, dragspelet måste utrotas,liksom han anser att den gammeldansmusik som förs fram i dragspelets skugga bör förbjudas."Det bör ju påpekas att han uttalade sig med humor och med en glimt i ögat.I själva verket var han inte en sådan stor motståndare till dragspelet om musiken framfördes på ett bra sätt.En annan Bromanklassiker är ju denna."Fula fruntimmer är det djävligaste jag vet. Fula fruntimmer som spelar dragspel och tillika joddlar är en treenighet i djävlighet"Tack till Sebastian för det första citatet..