Karl-Ivar Pettersson

Det går aldrig att komma förbi Karl-Ivar Pettersson vad anbelangar dragspelsmusik.Sällan har väl en dragspelare utvecklat en mer personlig stil än den gode Karl-Ivar.För det mesta så stod Sölve Strand vid hans sida när det kom till skivinspelning.Kändaste inspelningarna är Sommarkväll i Dalom,Kvastdansen,Vikbyvalsen,Vid Dalälven b.l.a.