Populär Calle

Efter att ha valts till Sveriges populäraste Calle,så delar han här ut ett pris till fröken Elna Johansson,Långhundra,innehavaren av det först påträffade rätta svaret i omröstningen.Prisutdelningen ägde rum i Jularbos hem i Nacka.Elna säger att hon alltid gillat Jularbos musik,och har åtskilliga gånger dansat till hans musik när denne besökt Långhundra.