Fritz Christiansson skrev

Så här skrev en gång den legendariske arrangören/musikförmedlaren Fritz Christiansson."Som 18 åring kom jag till Stockholm och fick där möjlighet att studera en del kända dragspelsstjärnor direkt från estraden.Särskilt minns jag ett biobesök i Neglinge samlingssal hösten 1912.Där skulle det inte bara bli bioföreställning utan även en känd dragspelsviruos skulle uppträda,detta enligt reklamen.Dragspelsmusik intresserade mig och jag befann mig bland publiken,då föreställningen skulle börja.En mörhårig yngling med dragspel tog plats på en stol framför den vita duken.Vad han spelade,minns jag nu inte nu så säkert,men att det var det mest rytmiska och tjusiga jag ditintills hört,det sitter fast i minnet.Han spelade endast ett stycke.Publikens oändliga jubel och våldsamma applåder efter detta stycke varade minst lika länge som det spelade stycket.Först många år efteråt fick jag veta att spelmannen i detta fall var Jularbo-Kalle."